Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering

Kontoplan

For at kunne bruge regnskabet er du nødt til først til oprette jeres kontoplan herinde. Kontoplanen indeholder alle de konti, som I ønsker at anvende i jeres regnskab, dvs. resultatkonti (indtægter og udgifter) og balancekonti (aktiver og passiver). Hvis I anvender det simple regnskab er det kun resultatkonti, I skal oprette.

1.0 Opret konti

Du opretter nye konti ved at klikke på knapperne ”Opret ny konti”:

Herinde skal du indstille, hvad det er for en konto, du ønsker at oprette:

Start med at give kontoen et kontonummer. Er det en resultatkonto skal kontonummeret have fire cifre, er det en balancekonto, skal den have 5 cifre.

Navnet, som du giver kontoen, vil være det, som kontoen hedder i regnskabet. Du kan også give den en kommentar, hvis du ønsker det.

1.1 Summeringskonto

Du kan også vælge at oprette kontoen som en summeringskonto:

En summeringskonto summerer blot saldiene fra en række andre konti, som du selv definerer. Det kunne f.eks. være, at I gerne vil kende alle jeres samlede, faste udgifter og derfor vil summere saldiene for både huslejekontoen, vandforbrugskontoen og varmeforbrugskontoen. Summeringkonti vil blive fremhævet med ”fed” i regnskabet.

2.0 Ændring og sletning af konti

Hvis du vil ændre en konto, skal du trykke på den lille blyant ud for kontoen:

For at slette den skal du trykke på krydset. Du kan kun slette konti, som ikke har en saldo – dvs. hvor der ikke er bogført noget på i år.