Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering

ForeningsAdministrator – Privatlivspolitik

Version 1.0, fra d. 23/2 2018

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Privatlivspolitikken dækker de data, ForeningsAdministrator ApS er direkte ansvarlige for. For data om brugere, medlemmer og anden information kunden selv opsamler og anvender, henvises til de generelle betingelser og databehandleraftalen mellem ForeningsAdministrator og kunden.

Kontaktoplysninger

Firmaet ForeningsAdministrator ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
ForeningsAdministrator ApS
Adresse: Nyborgvej 670,5220 Odense SØ
CVR: 39315920
Mail: info@foreningsadministrator.dk
Website: www.foreningsadministrator.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at kunne sælge og levere ForeningsAdministrator-produktet. De data, vi anvender, omfatter almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mail, adresse, postnummer, by, telefonnummer på kunden samt navn, e-mail og IP-adresser på brugere, der benytter systemet.

Disse informationer indsamles og opbevares udelukkende for at kunne levere ForeningsAdministrator-produktet, herunder yde support, fakturering, registrering af brugere, der kan logge ind, og generel brug af systemet.

Administration af din relation til os

Alle informationer, der indsamles, kan ses, når man er logget ind, og informationerne kan opdateres efter behov. Du kan se og redigere generelle oplysninger og jeres kontaktperson under Indstillinger – Generelle indstillinger. Du kan administrere brugere under Indstillinger – Brugere.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, hvis vi bliver opmærksomme på urigtige oplysninger.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte vores almindelige kontaktformular til at rette henvendelse om ændrede oplysninger, eller ændringer kan opdateres direkte i systemet under Indstillinger.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. En nærmere beskrivelse af sletning fremgår af vores betingelser.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører, som er udenfor vores normale leverandørkæde. Du kan se, hvilke virksomheder der behandler data for os, og som derfor kan modtage informationer i nogle behandlingssituationer, under www.foreningsadministrator.dk/compliance. Disse har udelukkende til formål at assistere i at levere ForeningsAdministrator-produktet.

Dine informationer videregives aldrig til tredjepart til andre formål uden dit samtykke.

Sikkerhed

ForeningsAdministrator ApS beskytter dine informationer og overvåger systemet for sikkerhedsbrud, sikkerhedstrusler eller misbrug. Herunder holdes systemet løbende opdateret. Vi har interne retningslinjer for behandling af dine informationer for at sikre, at de ikke viderebringes til tredjepart uden dit samtykke.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som kunden beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

ForeningsAdministrators hjemmeside (www.foreningsadministrator.dk)

Der benyttes følgende cookies på ForeningsAdministrators hjemmeside:

  • Tekniske cookies fra ForeningsAdministrator ApS. Disse bruges på hjemmesiden til at holde styr på teknisk information vedrørende dit besøg.
  • Facebook.com: Der bruges cookies fra Facebook Inc. for at give mulighed for deling af siden på Facebook og vise delingsstatus på siden. Disse data kobles ikke med dine øvrige persondata.
  • Google Analytics: Der benyttes cookies fra Google Inc. for at give os informationer om dit besøg, som bruges til statistik over besøgende på hjemmesiden. Disse data kobles ikke til dine øvrige persondata.

ForeningsAdministrator-systemet (portal.foreningsadministrator.dk)

ForeningsAdministrator-systemet bruger kun tekniske cookies for at kunne holde styr på handlinger og tilstande i systemet som generel brug.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Du kan også finde disse informationer under Indstillinger ved at logge ind i systemet.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelse eller klage over behandling af persondata

Mener du, at dine oplysninger bliver indsamlet eller behandlet i strid med loven eller de betingelser, vi stiller, og det samtykke, der er givet, er du velkommen til at kontakte os med en indsigelse mod behandlingen.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan finde flere informationer om Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.