Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering

Medlemsindstillinger

I medlemsindstillingerne kan du indstille, hvilke medlemsstamdata I gerne vil gemme om hvert medlem, og hvilke informationer I ønsker skal vises i medlemslisten.

1.0 Medlemsstamdata

Øverst under ”Medlemmer” kan du indstille, hvilke medlemsstamdata I ønsker skal gemmes om hvert medlem. Medlemsstamdata er de data, som I kan gemme om hvert af jeres medlemmer. Som standard er der en række informationer, I kan gemme om jeres medlemmer, f.eks. navn, adresse, mobilnummer, mailadresse, fødselsdag, medlemsnummer, medlemstype og mere.

I forbindelse med medlemsstamdataene kan I indstille forskellige ting. Her kan du vælge om ForeningsAdministrator skal tildele medlemsnumre til nye medlemmer, eller om I vil gøre det manuelt. Hvis ForeningsAdministrator gør det automatisk vil nye medlemmer altid få det næste, ledige medlemsnummer.

ForeningsAdministrator kan også tildele by automatisk – det betyder, at I kun behøver at indtaste postnummer under medlemmernes stamdata, så udfylder programmet automatisk bynavnet. Hvis I ønsker at angive køn på jeres medlemmer, kan I markerer det her, ligesom I kan vælge at kunne uploade billeder af jeres medlemmer under deres medlemsstamdata.

1.1 Ekstra medlemsfelter

Alle foreninger har forskellige behov for at gemme informationer om deres medlemmer. Derfor er det muligt i ForeningsAdministrator at oprette op til 12 ekstra medlemsfelter, som så vil være tilgængelige under medlemmernes stamdata.

For at anvende et ekstra medlemsfelt skal du starte med at krydse af i feltet:

Når du vælger at bruge et ekstra medlemsfelt, skal du starte med at give det et navn. Navnet er det, som feltet kommer til at hedde under medlemmets stamdata. Herefter skal du vælge, hvilken type felt det skal være:

Du kan vælge mellem syv forskellige typer medlemsfelt:

  1. Tekstfelt: Et simpelt tekstfelt, hvor man kan skrive, hvad man ønsker.
  2. Afkrydsningsfelt: Et felt, man kan krydse af i. Det kunne f.eks. være ”Ønsker medlemsblad”.
  3. Sekundær e-mail adresse: Dette er et ekstra felt, som ForeningsAdministrator ved er en ekstra mailadresse. På den måde kan I vælge, når I udsender mails, at sende til alle medlemmets adresser.
  4. Sekundær mobilnummer: Dette er et ekstra felt, som ForeningsAdministrator ved er et ekstra mobilnummer. På den måde kan I vælge, når I udsender sms, at sende til alle medlemmets adresser.
  5. Datovælger: En simpel datovælger, hvor I hurtigt kan angive en dato.
  6. Drop-down liste: En ”fold-ud”-liste, hvor I på forhånd kan definere valgmulighederne.
  7. Skype brugernavn: Hvis I anvender dette ekstra medlemsfelt, og du har SKYPE på din computer, kan du ringe op til medlemmer med SKYPE direkte fra ForeningsAdministrator.

2.0 Medlemslistefelter

Foreninger har også forskellige ønsker til, hvilke informationer de ønsker i selve medlemslisten. Medlemslisten giver et samlet overblik over alle jeres medlemmer, og her kan I vælge hvilke informationer I ønsker, at medlemslisten skal indeholde:

3.0 Medlemslisteikoner

Til højre i medlemslisten ud for hvert medlem er der en række ikoner, som giver informationer om medlemmet. Her under indstillinger, kan I vælge, hvilke ikoner I ønsker, skal vises:

I kan vælge at vise følgende informationer: Om medlemmet ønsker at modtage mails, om medlemmet ønsker at modtage sms’er, om der er skrevet en kommentar om medlemmet, send mail til medlemmet direkte fra medlemslisten og om medlemmet er flagget. Flag vil sige, at medlemmet under stamdataene har fået markeret et rødt flag – dette kan man som bruger gøre, hvis der er noget særligt ved medlemmet man selv eller andre brugere skal være særligt opmærksom på.