Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering

ForeningsAdministrator Guide
Netbank import

Med netbank importen er det muligt at få indlæst bevægelser fra et udtræk fra jeres netbank. Ud over at det gør bogføringen hurtigere, da man slipper for meget tastearbejde, gør det også risikoen for tastefejl mindre. Derudover kan netbank importen mere end blot at bogføre alm. posteringer, der kan også registreres indbetalinger, oprettes nye faktura og bankkontoen kan afstemmes.

Bemærk: Netbank importen er en del af RegnskabPro som er et tillægsmodul.

1. Sådan fungerer Netbank importen

For at lave en netbank import skal der bruges en eksporteret csv fil fra jeres netbank, med en række bevægelser som du ønsker at få importeret til ForeningsAdministrator.

 

Når du indlæser en fil har du mulighed for at få filtreret nogle bevægelser fra, det kunne fx være indbetalinger som registreres af kreditkort modulet eller betalingsservice, så for at undgå at registrere disse indbetalinger dobbelt, kan de filtreres fra.

Når man har lagt filen ind og fortsætter til selve importen får man vist en side der minder om en kassekladde, men har nogle forskelle, for ift. kassekladden hvor man kun arbejder med posteringer, kan man i netbank importen både have posteringer, indbetalinger og nye faktura. Det er vigtigt at vide at der på dette trin ikke er gemt noget til regnskabet, da man først skal fordele bevægelserne ud på de rigtige typer, og er der tale om indbetalinger og nye faktura skal systemet vide hvilken faktura, eller hvilken ydelse og debitor der skal benyttes.

Når netbank importen endelig indlæses bliver alle posteringer gemt til en ny kassekladde, alle indbetalinger registreres på de tilhørende faktura og evt. nye faktura oprettes og registreres som betalt. Man kan derefter arbejde videre med den oprettede kassekladde til man er klar til at bogføre den.

1.1 MobilePay MyShop

Netbank importen understøtter MobilePay MyShop transaktions filer. Det betyder at i kan trække transaktions filer fra MobilePay systemet og importere til ForeningsAdministrator. På den måde kan i både registrere indbetalinger, registrere nye faktura på andre overførsler der ikke er faktura på eller blot bogføre salg og gebyrer direkte på indtægts eller udgiftskonti.

Indlæser man filer til MobilePay MyShop anbefaler vi at man ikke gør det direkte på banken, da bevægelserne i MobilePay ikke sker direkte på jeres bank, men på jeres konto ved MobilePay, som så sender resultatet af bevægelserne hver dag til jeres bank. Dvs man bør oprette en ny konto under Aktiver til MobilePay og importere til denne konto. Man skal så beslutte sig for, hvornår man vil udligne mellem MobilePay og banken, er det i filen fra MobilePay, hvor der sendes penge til banken, eller er det når man indlæser netbankfilen og modtager penge fra MobilePay. Vi anbefaler som udgangspunkt at indlæse bank postering i netbank filen og filtrere dem fra i MobilePay filen. Det gør banken lettere at afstemme.

1.2 Regnskabstyper

Netbank importen understøtter både simpelt regnskab og dobbelt bogføring.

Ved dobbelt bogføring, vælges bankkontoen der importeres til, og den bruges så som modkonto til de posteringer der laves, eller som indbetalingskonto til indbetalinger for eksisterende eller nye faktura.

Ved simpelt regnskab, er der ikke en decideret bankkonto og der bogføres derfor enten direkte på indtægter eller udgifter, og faktura registreres som betalt uden angivelse af hvor pengene er sat ind, som normalt i simpelt regnskab.

1.3 Hent netbank fil

Før du kan gå i gang med at lave en netbank import skal du have hentet en netbank fil.

Det er forskelligt fra netbank til netbank hvordan filen hentes. Som regel skal man gøre følgende:

 • Log ind på din netbank
 • Vælg den konto du vil lave et udtræk fra
 • Vælg den periode du vil lave et udtræk for
 • Klik Eksporter
 • Evt. skal du vælge format, i så fald vælg csv fil

Du bør nu have en csv fil der kan importeres i ForeningsAdministrator.

Har du problemer med at hente en fil til din konto er det umiddelbart din netbank kundeservice du skal have hjælp fra.

Vi anbefaler specielt de første gange at man bruger netbank importen, at man laver mindre udtræk, mens man lærer værktøjet at kende. For man skal alle bevægelser igennem før den gemmes i regnskabet.

2. Upload netbank fil

Du starter en netbank import under Regnskab - Bogføring - Netbank import

2.1 Vælg opsætning og fil

Her lader du import typen stå på “Netbank import” (se afsnit om Netbank afstemning for information om afstemning ud fra en netbank fil).

Tjek at regnskabsåret du vil importere bevægelser til er korrekt.
Bemærk at det ikke er muligt at importere på tværs af regnskabsår i samme import.

Tjek at det er den korrekte bankkonto der er valgt, det er denne som bevægelser vil blive importeret til. Så har i flere konti der bruges til import er det vigtigt at i vælger den rigtige, ellers får i posteringer på den forkerte bankkonto.

Filtre kan bruges til at filtrere nogle bevægelser fra, se afsnittet om filtre senere i denne guide.

Til sidst kan der klikkes “upload fil” for at vælge filen fra din computer. Find placeringen af filen og åben den, så indlæses den automatisk. Sørg derfor at de ovenstående indstillinger er sat korrekt først.

2.2 Fil informationer

Når ForeningsAdministrator har modtaget filen undersøges den, først for om det er en kendt type netbank-fil. Derefter læser den filen og ser hvilke bevægelser den kan finde, og resultatet vises.

Du kan nu se hvor mange bevægelser der er fundet, det total beløb der er gået ind og ud af banken i denne fil samt den periode bevægelserne ligger i. Ser det ikke korrekt ud kan du gå tilbage og vælge en anden fil ved at klikke på “vælg en anden fil”, fx hvis perioden ikke er korrekt og du skal have hentet en ny netbank fil.

Du kan også se hvad der evt. allerede er bogført på den valgte bankkonto i sammeperiode, for at få en ide om der allerede kan være bogført noget i perioden. Systemet optæller antal transaktioner, total beløb allerede bogført samt saldo ved start og saldo ved slut pt.

Vil du gerne importere kan du klikke “Næste side” for at gå til import siden. Bemærk at du under “Importer” kan vælge at importere alle linjer eller kun indtægter (bevægelser ind) eller udgifter (bevægelser ud). På denne måde kan man fx registrere indbetalinger i en kørsel og udgifter i en anden kørsel, hvis det fx er 2 forskellige personer der står for det.

Systemet vil genkende linjer den har set før, så det bør ikke gøre noget at have lidt overlap i filerne, så man har bevægelser der er set før. Systemet vil fjerne bevægelser der tidligere har været gemt i importen, det kan ses i næste sektion i guiden.

Klik “næste side” når du har tjekket opsætning og fil-informationerne ser korrekte ud.

2.3 Filtre i netbank importen

Vi anbefaler at man bruger filtre hvis man har nogle ting på sin bank som registreres i ForeningsAdministrator på andre måder end med netbank importen. Med filtre kan man få importen til at fjerne bevægelser hvor teksten matcher et bestemt filter.

Filtre kan ses under “Filtre” i opsætningen, inden man vælger en fil:

Her er der fx valgt 2 filtre, et filter der matcher på teksten *IK71, dvs hvis teksten slutter på IK71, og en der matcher på teksten DK-IND*, som matcher på en tekst der starter med DK-IND.

I dette tilfælde er årsagen at kontoen her køre med både kreditkort betaling og FI indbetalinger.

FI betalinger kan godt indlæses via netbank, men kan også indlæses hvis man bruger betalingsservice eller blot med FI modulet under Opkrævning - FI Indbetalinger.

FI indbetalingerne der modtages på banken slutter i dette tilfælde altid med IK71, og de vil derfor blive fjernet af netbank importen. Det er vigtigt at man beslutter hvor FI indbetalinger skal indlæses så man ikke både får dem indlæst med betalingsservice og netbank importen.

Kreditkort betalinger vil altid automatisk blive registreret som betalt, så her kan man også sørge for at de ikke bliver indlæst ved at lave et filter. Teksten i filteret er forskellige fra kort og indløsere, og i dette tilfælde starter de altid med DK-IND fordi der kun benyttes dankort.

Med disse 2 filtre fjernes FI indbetalinger og kreditkort indbetalinger, og det er kun de resterende bevægelser der indlæses. Det er altid muligt at fjerne en bevægelse efter den er indlæst, hvis man mener at den allerede er registreret, og sletter man altid bevægelser med bestemte tekster er det et tegn på at man bør tilføje et filter.

Filtre tilføjes, fjernes og redigeres ved at klikke på knappen “læs mere / vælg filtre”. Det åbner følgende vindue:

Her kan nye filtre tilføjes.

Skriv den tekst der skal filtreres på og vælg om filter-teksten står i starten eller slutningen af teksten fra netbanken. Du kan også vælge at det er hele teksten der skal matche eller netbank teksten blot skal indeholde filter-teksten for at blive fjernet.

Som regel er det bestemte koder i de bevægelser man vil fjerne, og så står de i starten eller slutningen. Klik på “tilføj filter” for at tilføje filteret til listen.

I listen over filtre kan man se de filtre der er aktive pt, her kan filteret redigeres eller fjernes.

Når man har lavet den opsætning man ønsker klikkes der på “Gem filtre” for at gemme den viste filter-opsætning.

3. Udfyld import

Når filen er indlæst og man har klikket “næste side” vises følgende side, hvor selve importen foregår. Herunder et eksempel på en indlæsning.

Øverst i importen står information om hvad der er indlæst til kladden. Der står også hvilken konto der modposteres til og hvilket regnskabsår der importeres til.

Systemet vil forsøge at finde frem til om det er en indbetaling, hvis den finder en faktura der matcher på beløb og tekst, så ændres typen til indbetaling og fakturanr udfyldes. Findes der ikke en faktura der matcher søger systemet efter lign. tekster der tidligere er importeret, for at foreslå en konto der skal bogføres til, og typen sættes til postering.

3.1 Felter i importen

De felter der findes i importen er følgende:

 • Type: Angiver om en bevægelse er en postering, indbetaling eller ny faktura, se de næste sektioner for beskrivelse af disse 3 typer. Har du ikke mulighed for at angive type er det fordi kontoen der er valgt ikke er angivet som indbetalingskonto, det kan evt. ændres under Indstillinger - Posteringsregler.

 • Reference
 • For en postering angives bilagsnr som den nye postering skal have.

Nederst i importen kan næste medlemsnr i regnskabsåret ses, og der er også knapper til at udfylde bilags-felterne automatisk.

 • For en indbetaling skal der angives faktura eller ordrenr på faktura / ordren der indbetales. På denne måde ved systemet hvilken faktura der er blevet betalt med det angivne beløb, og når importen gemmes registreres fakturaen som betalt og bogføres automatisk.

 • Er typen “ny faktura” vælges den vare eller ydelse som der bruges som fakturagrundlag for den nye faktura der oprettes ud fra den indlæste bevægelse.

 • Dato: den dato pengene er gået ind / ud på bankkontoen, tages fra netbank filen og bør ikke ændres.

 • Tekst: teksten på bank-bevægelsen, den står som den gør i netbank men kan ændres her så den giver mere mening når den indlæses, specielt hvis det er en postering.

 • Beløb: beløbet der er gået ind eller ud fra netbanken, enten som et enkelt beløb eller som debet / kredit (hvis det er valgt og man køre dobbelt bogføring). Hvis man bruger beløbet så vil positive beløb være beløb der er modtaget i banken, negative beløb er sendt ud af banken. Beløbet bør ikke ændres, men man kan splitte bevægelser, hvis de skal dække forskellige posteringer / indbetalinger.

 • Konto art
 • For en postering vælges hvilken kontotype der skal posteres til, det kan være finans, medlem, debitor, kreditor eller moms. Som udgangspunkt er det kun finans der bogføres til.
 • For indbetalinger bruges denne overskrift ikke, men der vises information om den valgte faktura.
 • For ny faktura vælges om det er medlem eller debitor der skal være modtager af fakturaen der oprettes.
 • Konto
 • For en postering vælges kontoen der bogføres på, ud fra den type der er valgt.
 • For indbetalinger bruges den ikke, der vises fakturainformation
 • For ny faktura vælges den specifikke modtager af den nye faktura.

 • Moms: er det en alm. postering og bruger man moms-modulet, så vælges her om der skal trækkes moms af bevægelsen.

Nogle af ovenstående overskrifter er ikke relevante i simpelt regnskab og der kan ses bort fra dem.

3.2 Gennemgå alle linjer

Når filen er indlæst skal man manuelt gennemgå hver linje og bestemme typen, indbetaling, postering eller ny faktura og tjekke om det systemet har fundet frem er korrekt. I de næste afsnit ses der på de forskellige typer samt de værktøjer der er i netbank importen frem til man gemmer importen.

3.3 Indbetalinger

Har man modtaget en indbetaling via netbank import skal man vælge typen “Indbetaling” på bevægelsen. En indbetaling er en bevægelse der er knyttet til en faktura eller ordre der allerede er oprettet, pengene kan både være gået ind eller ud og det er vigtigt at man får tildelt det rigtige faktura- eller ordrenr.

Systemet vil forsøge at finde frem til den faktura der matcher indbetalingen bedst, men man bør altid tjekke at der vælges den korrekte faktura, specielt hvis man har mange ens beløb og det ikke er beskrivende tekster der er brugt ved overførsel.

Når en indbetaling registreres på en faktura- eller ordre vil der ske følgende:

 • Er det en ordre registreres den som sendt på den dato indbetalingen er modtaget, og  der bogføres dermed sendt posteringer samme dag, dvs. som regel indtægterne, og ordren får et fakturanr.
 • Der oprettes en indbetaling med den angivne dato, det angivne beløb på fakturaen.
 • Fakturaens restance vil blive korrigeret med det beløb der er indbetalt, så er det fx hele beløbet der er betalt vil restancen blive 0 kr.
 • Indbetalings posteringer dannes for indbetalingen, dvs der bogføres automatisk, som regel på den valgte bank og modposteres på debitor eller indtægt, alt efter den valgte opsætning. (gælder kun for avanceret regnskab)
 • Benytter man system kassekladder kan man vælge at posteringerne gemmes i en separat system kassekladde eller man kan få dem gemt i den indlæste kladde som oprettes når man importere.  (gælder kun for avanceret regnskab)

Bemærk, hvis man efter importen får gemt posteringer fra en indbetaling, så vil redigeringer i disse posteringer ikke ændre i det indbetalte beløb på fakturaen. Dvs redigeringer i den efterfølgende kassekladde vil aldrig ændre i restancen på en faktura.

Når der foretages en indbetaling skal der vælges typen “Indbetaling”, hvorefter faktura nr eller ordrenr angives under Reference. Hvis man vil bruge ordrenr skal man skrive o- foran.

Systemet vil kun foreslå fakturanr og ikke ordrenr, dvs en opkrævning skal være sendt før systemet foreslår den ved en indbetaling.

Har systemet ikke selv fundet et fakturanr eller er det ikke det korrekte nr, kan man enten skrive det korrekte nr. selv, eller klikke på forstørrelsesglasset for at få hjælp til at finde det korrekte nr.

Der vil så blive vist et vindue som dette, hvor man kan se hvilke forslag systemet har, hvis der er alternative forslag. Det er også muligt at søge efter en opkrævning ud fra medlems nr / navn, pris, fakturanr eller faktura tekst (beskrivelse eller tekst på fakturalinjer).

Som regel vil man kunne søge sig frem til opkrævningen og vælge den, hvis ikke systemet selv finder den. Kan man ikke finde den her, og har man noget at gå efter anbefaler vi at man åbner ForeningsAdministrator i en ny fane (så man ikke lukker eller går væk fra importen der er påbegyndt) og fx leder efter medlemmet i medlemslisten og finder fakturaen der.

Kan man ikke finde faktura- eller ordrenr og det ikke er en indbetaling til en eksisterende opkrævning kan man enten bogføre den som alm. postering eller oprette en ny faktura.

Når man har angivet fakturanr kommer følgende felter:

Her vil man som udgangspunkt aldrig skulle ændre i dato eller beløb. Teksten kommer til at stå som tekst til indbetalingen, og det er ikke vigtigt at ændre, fordelen ved at beholde den kan være at den bliver lettere at identificere på banken senere, hvis der skulle være behov for det, hvis teksten i ForeningsAdministrator og på banken er ens.

Til sidst på linjen under konto art og konto vises for indbetalinger hvem der er modtager på fakturaen, beløbet på den og den nuværende restance.

På 1. linje vises type og nr, samt navnet på modtageren.

På 2. linje vises fakturaens fulde beløb, evt. inkl. moms, samt den nuværende restance. Den kan fx være lavere hvis der er registreret indbetaling tidligere.

På 3. linje vises hvad restancen vil være hvis denne linje indlæses. Hvis beløbet stemmer med restancen vil den være 0 og få farven grøn. Den vil være orange hvis der er betalt for meget eller rød hvis der er betalt for lidt.

Har man modtaget for lidt:

Har man modtaget et mindre beløb end fakturaen lyder på, fx herover hvor der er betalt 325 men fakturaen er på 375, dvs medlemmet skylder stadig 50 kr.

Importeres denne vil der være en restance på 50 kr som skal håndteres manuelt, dvs systemet gør ikke yderligere ift. dette og man skal vurdere om der skal laves en kreditnota på 50 kr, om de 50 kr. er overført et andet sted, fx ligger som for meget betalt på en tidligere faktura eller om man skal have fat på medlemmet og bede om de sidste 50 kr.

Har man modtaget for meget:

Det kan enten være en fejl, eller det kan være fordi medlemmet giver en ekstra donation eller betaler 2 opkrævninger samtidig, så kan det håndteres på følgende måde:

Her er betalt 400 kr til en opkrævning på 375, dvs der er 25 kr til overs som vi skal tage stilling til. Importere vi den som den står her vil medlemmet have et tilgodehavende på 25 kr.

Det vi kan gøre i stedet er at klikke på opsplitnings-ikonet til højre, det vil tage restancen og lave en ny linje med det. Dvs vi får følgende:

Beløbet på indbetalingen er nu rettet til 375 og der er oprettet en ny linje på 25 kr. Den står som standard til en tom indbetaling men vi kan bruge de 25 kr til både at registrere en indbetaling, lave en postering eller en ny faktura.

Så modtager man et beløb for flere faktura, så vælg det første faktura nr, split indbetalingen og vælg så det næste faktura nr på den nye linje.

Modtager man en gave eller betaling for noget man ikke har opkrævet endnu, så kan man registrere indbetalingen, splitte det overskydende beløb ud på en ny linje og vælge ny faktura:

Så bliver de 25 kr oprettet på en ny faktura som også registreres som betalt. Se næste afsnit vedr. ny faktura for mere information om denne.

3.4 Ny faktura

Med typen “ny faktura” kan man registrere end indbetaling uden at der findes en opkrævning der indbetales for endnu. Det kan fx være man modtager donationer eller et medlem betaler dobbelt og man ønsker at fakturere næste periodes kontingent i stedet for at sende et beløb tilbage.

Med typen ny faktura kan man få oprettet en faktura ved at vælge hvilken ydelse der skal sættes på fakturaen og hvilken modtager den skal knyttes til.

Når importen gemmes vil den nye faktura blive oprettet og der tilføjes 1 fakturalinje, her er tekst, enhed, indtægtskonto og momskode bestemt af ydelsen der er valgt. Antal sættes til 1 og beløbet sættes til det beløb der er indbetalt til banken. Dvs ydelsens standardpris overskrives med det præcise beløb der er indbetalt.

Under reference vælger man først den ydelse der skal opkræves. Her kan man vælge imellem medlemstyper, hold, tillægsydelser eller varer. Ydelsen bestemmer tekst, konto, enhed og momstype.

Herefter angives dato, tekst og beløb.

Dato og beløb bør som udgangspunkt ikke ændres, beløb ændres kun hvis man vil splitte bevægelsen op i forskellige linjer så man fx laver 1 linje med en indbetaling til en eksisterende faktura og derefter laver en linje med en ny faktura hvor man registrere resten af beløbet. Teksten bliver på en ny faktura brugt på fakturaens beskrivelse samt som kommentar på indbetalingen der registreres.

Herefter vælges modtagertypen under konto art, det kan være et medlem eller en debitor.

Når man har valgt typen kan man så vælge det specifikke medlem eller debitoren under overskriften konto.

Den valgte modtager vil stå som modtager på fakturaen og fakturaen vil vises under det medlem / debitoren med status betalt og ingen restance. Der bliver både bogført indtægter og indbetaling.

Der vælges ikke moms på en ny faktura, det afhænger af ydelsen man vælger om der kommer moms på.

3.5 Posteringer

Vælges typen postering laves der en alm. postering på et finansbilag. Posteringer gemmes altid i en kassekladde hvis man bruger dobbelt bogføring, og så kan man arbejde videre med dem. Det er derfor ikke nødvendigt at udfylde bilagsnr eller modkonto for posteringer i netbank importen da man kan vente med at gøre det til posteringerne ligger i kassekladden.

Bruger man simpelt regnskab bliver der bogført med det samme og man skal derfor vælge bilagsnr og konto med det samme før man kan gemme importen.

I bunden af importen kan man se næste bilagsnr der er ubrugt i det regnskabsår man ser (højeste bilagsnr + 1). Man kan så selv angive bilagsnr på de forskellige linjer, man kan godt placere flere linjer på samme bilagsnr, men man kan også give hver linjer sit eget nr.

I bunden er der 2 hjælpe knapper til at udfylde bilagsnr. der beskrives senere.

Når man har angivet bilagsnr kan man udfylde dato, tekst og beløb.

Alle disse felter er hentet ud fra netbank filen, og dato og beløb bør som udgangspunkt ikke ændres, med mindre man splitter beløbet op.

Teksten giver som regel god mening at redigere så den beskriver posteringen bedst muligt. Teksten bliver tilknyttet posteringen som posteringstekst.

Til sidst vælges konto art og konto samt evt. momskode.

Vi anbefaler at man bruger finans, men man kan også bruge medlem, debitor, kreditor og momstype.

Vær opmærksom på at vælger man “medlem” eller “debitor” og vælger et specifikt medlem, så vil det bogførte beløb fremgå på medlemmets kontokort, men det vil ikke påvirke nogle faktura restancer på medlemmet, dvs man kan ikke registrere en faktura som betalt ved at bogføre direkte på medlemmet, det skal registreres som en indbetaling på en faktura eller som en ny faktura.

Som regel vælger man den indtægt eller udgiftskonto som beløbet på banken skal bogføres på.

Bruger man moms modulet så kan man også vælge momstype. Har man fx en udgift hvor man har betalt 100 kr og ikke vælger moms, så vil udgiftskontoen blive debiteret med 100 kr og banken krediteret 100 kr. Er der moms på og beløbet er 100, så bliver der debiteret 80 kr på udgiftskontoen, 20 kr på momskontoen og der bliver krediteret 100 kr på banken.

3.6 Afstemning med bankkonto

Øverst i importvinduet finder du en afstemningsboks, der hjælper dig med at sammenligne saldoen på din bankkonto med dataene i importfilen.

Den øverste linje viser det samlede antal transaktioner i filen, saldoen ved den første transaktion, det samlede beløb af alle transaktioner og saldoen ved filens afslutning. Saldoen, der er angivet i netbankfilen, antages at være den korrekte og ønskede slutbalance. Hvis der er uoverensstemmelser, vil disse blive markeret til højre.

Den næste linje viser det beløb, der allerede er bogført på kontoen. Den sidste linje viser det forventede resultat efter import af netbankfilen. Målet er at sikre, at slutbalancen i regnskabet stemmer overens med bankens slutbalance.

Hvis tallene stemmer overens, vil du se en grøn boks til højre.

Hvis der er problemer, vil du se en fejlmeddelelse.

Et eksempel kan være en uoverensstemmelse mellem saldoen fra netbankfilen og det beløb, der er bogført i systemet, hvis importen indlæses. Ved gennemgang kan du finde en transaktion, der allerede er indlæst, og fjerne den fra importen for at rette uoverensstemmelsen.

I det ovenstående eksempel kan du se, at der allerede er bogført 1.815,50 kr. i perioden, og saldoen stemmer ikke overens med dette beløb. Hvis du fjerner den linje, der allerede er bogført, vil bankens saldo stemme overens.

En anden problemstilling kan opstå, hvis både start- og slutbalancen ikke stemmer overens.

Her kan du undersøge, om differencen er den samme i start- og slutbalancen, da problemet i så fald ligger i perioden op til denne netbankimport. Hvis differencen ikke er den samme, er der også et problem med denne import.

Hvis du oplever problemer med startsaldoen, anbefaler vi, at du holder op med at bogføre yderligere og begynder at søge efter problemet, fx ved hjælp af vores netbankafstemning i kapitel 4. Ret eventuelle problemer, før du fortsætter med bogføringen.

3.7 Andre muligheder

Tidligere importerede linjer

Når man importere linjer og køre importen færdig gemmes alle indlæste linjer i systemet, og forsøger man at indlæse en fil hvor de samme linjer indgår vil de som udgangspunkt blive fjernet og man vil se denne besked:

Klik på linket for at indlæse de posteringer der blevet fjernet.

Det betyder at det er ok at uploade filer med overlap, og man kan både bruge det til at tjekke om der er nogle bevægelser i en periode man mangler, da det kun er de bevægelser der så vil komme frem, men også for at undgå at man misser en postering der er kommet ind samme dato som man trak filen sidst. Har man sidst importeret fra 1/1 til 31/1 og man gjorde det 31/1, så kan det ved næste indlæsning være en god ide at trække en fil fra 31/1 og ikke 1/2 da der kan være kommet yderligere bevægelser ind 31/1 som så ikke kommer med. Men er der nogen der var med i første indlæsning holdes de som udgangspunkt tilbage.

Vær varsom med at tilføje linjer der har været indlæst før, har man indlæst men fandt fejl og har slettet kladden kan man godt indlæse igen, men husk at har man registreret indbetalinger på faktura vil de være indlæst og ikke fjernet igen blot fordi man fjerner en kladde.

Bilagsnr. knapper

Der er i bunden af importen 2 knapper til at udfylde bilagsnr i import vinduet. De kan angive bilagsnr på posteringslinjer hvor bilagnr feltet er tomt eller 0.

“Udfyld bilagsnr automatisk” vil starte fra toppen og tage alle bilagsnr felter der er tomme eller 0, og vil give hver linje et nyt bilagsnr startende fra næste bilagsnr. Det giver dette resultat:

Angiv bilagsnr på alle der mangler” gør det muligt at sætte 1 specifikt bilagsnr på alle posteringslinjer der endnu ikke har et bilagnr. Her vil der blive åbnet et vindue der spørger hvilket nr. der skal angives på de resterende posteringslinjer, vælger man 31 vil det give dette resultat (hvis udført på 1. billede med 3 tomme felter):

Opsplit bevægelse

Dækker en bevægelse over en udgift der skal fordeles på flere konti kan man splitte bevægelsen op.

I dette tilfælde er der måske købt printerpapir og kaffe som skal på 2 forskellige udgiftskonti.

Når man klikker på ikonet til at splitte linjen op, kan man så tilføje flere linjer i opsplitningen.

Der kan også laves flere linjer, blot summen giver samme pris som det oprindelige beløb.

Når man godkender opsplitningen på “Opsplit bevægelse” vil det se således ud:

Og man kan nu vælge forskellige udgiftskonti på de 2 linjer. Det kan evt. være en god ide at angive bilagsnr. først da man som regel har posteringerne på samme bilag.

Gem faktura posteringer i

Har man aktiveret system kassekladder kan man vælge hvor posteringer for indbetalinger skal gemmes nederst på siden, under navnet på den nye kladde:

Vælger man “Systemkassekladde” bliver posteringer for indbetalinger gemt i en separat systemkassekladde. Man kan også vælge “Den nye importerede kassekladde” for at gemme posteringerne for indbetalinger sammen med de alm. posteringer der indlæses, så alle posteringer fra en netbank fil er samlet i samme kladde.

3.8 Gem til kassekladde

Når man har været alle linjer igennem, kan man gemme importen til en ny kassekladde. Husk at indbetalinger og ny faktura gemmes i opkrævnings systemet først og så danner posteringer, men det betyder at de ikke let kan køres tilbage ved at slette kladden igen.

Når man har importeret til en kladde er data gemt i systemet og man kan nu arbejde videre med posteringerne, fx lave yderligere opsplitninger, afstemning eller lign, før man så faktisk bogføre kladden.

Når netbank filen er gemt vil den åbne den nye kassekladde med posteringerne i. Den kan også findes igen under Regnskab - Bøgføring under “Åbne kassekladder”, indtil den bogføres,så flyttes den til “Bogførte kassekladder”.

4 Netbank afstemning

Netbank afstemning er et ekstra værktøj i netbank import modulet, der gør det muligt at indlæse en netbank fil og få den sammenlignet med en regnskabskonto i stedet for at importere bevægelser.

Det betyder at har man en bankkonto i regnskabet der ikke stemmer med den rigtige bank, så kan man lave et udtræk og sammenligne bevægelse for bevægelse hvad der går galt.

Man starter en afstemning som en normal netbank import under Regnskab - Bogføring - Netbank import.

Her vælges typen “Netbank afstemning” samt den konto der skal sammenlignes med.

Derefter uploades filen og man kan tjekke antal bevægelser ind og ud som ved en alm. import.

Når man går videre til næste side gør systemet følgende:

 • Den finder start og slutdato i netbank filen

 • Alle posteringer hentes ud fra regnskabskontoen i samme interval, begge datoer inkl.

 • Den stiller bevægelser på banken og posteringer op imod hinanden og forsøger at matche det der passer sammen, samt fremhæve steder der er problemer.

 • I midten kan man følge en løbende difference, og man kan se ned gennem listen hvordan den evt. bliver større eller mindre.

Et simpelt eksempel kunne se således ud.

Her er indlæst en fil fra d. 14/10 fordi der er en difference, der er registreret 2433,56 mere i regnskabet end der er på banken.

Der er lavet en afstemning og bevægelserne i banken vises til venstre og posteringerne i regnskabet ses til højre.

Det vi kan se her er at der er en bevægelse på banken 1 gang, hvor der er gået 2433,33 men i regnskabet er de gået ind 2 gange. Den ene er matchet til bevægelsen på banken, så der er differencen mellem bank og regnskab 0. Men den næste postering har ikke nogen bevægelse på banken, det fremhæves derfor med rød og differencen bliver negativ med det tilsvarende beløb. På den 3. og sidste linje her er der indbetalt 400,23 og den postering findes også, så differencen ændre sig ikke yderligere men er heller ikke gået i 0.

I dette tilfælde er man kommet til at registrere den samme indbetaling 2 gange, og har derfor fået 2 posteringer på banken i stedet for 1, man kan så åbne fakturaen ved at klikke på faktura nr og føre den ene indbetaling tilbage.

Når man laver en netbank afstemning så er det en god ide at gøre følgende:

 • Start fra en dato hvor du ved banken stemmer, hvis der er en difference fra før første postering giver det ikke mening at forsøge at få perioden til at gå i 0.

 • Vær opmærksom på at selvom du slutter med en difference, så kan der være forskydninger i bankdage der gør at noget er blevet registreret en dag før eller efter forventet, så tjek evt. regnskab eller bank for bevægelser de næste dage efter perioden, hvis der er noget der ikke stemmer, før der laves en rettelse.
 • Nogle gange er 1 bevægelse i banken blevet flere posteringer, eller 1 postering er samlet ud fra flere bevægelser i banken, så hold øje med differencen selvom der ser ud til at der mangler noget, og tjek at den går i 0.

Har man mange afstemningsfejl, hvis man ikke har afstemt regnskabet løbende anbefaler vi at man starter med at tjekke om årets primosaldo er korrekt, og derefter laver en netbank afstemning en måned ad gangen og får det afstemt måned for måned.