Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering

Regnskabsindstillinger

Under regnskabsindstillinger kan I indstille alle de overordnede indstillinger for regnskabet i ForeningsAdministrator.

1.0 Vælg regnskabstype

Regnskabstypen er den overordnede måde som regnskabet fungerer på i jeres konto. I kan vælge tre overordnede typer regnskab:

i. Simpelt regnskab: Det simple regnskab består blot af en resultatopgørelse - dvs. denne type regnskab er for foreninger, som blot ønsker at holde styr på indtægter og udgifter.

ii. Dobbelt bogføring: Hvis jeres foreningsregnskab skal leve op til alle regnskabsregler, skal I vælge dobbelt bogføring. Dette består af både en resultatopgørelse og en balanceopgørelse, og man skal bogføre alle beløb under debet og kredit.

iii. Brug ikke regnskab: Hvis I ikke ønsker at bruge regnskabet i ForeningsAdministrator, kan I vælge denne løsning. I har stadig mulighed for at udskrive opkrævninger - det er kun selve regnskabet, der ikke er tilgængeligt.

1.1 Regnskabsår

Vælg, hvornår jeres regnskabsår begynder. I kan frit definere regnskabsåret, og regnskabsår, der ikke følger kalenderåret, er ikke noget problem.

1.2 Første regnskabsår

Denne indstilling angiver hvilket år, der er det første regnskabsår i jeres regnskab i ForeningsAdministrator. Første regnskabsår kan ikke ændres, efter den er gemt.

2.0 Bilags-indstillinger

Vælg, hvordan ForeningsAdministrator skal tildele numre til jeres bilag i systemet. Vælg om bilagsnumre automatisk skal nummereres fortløbende, efter hvornår de er oprettet, så I kun anvender en lang bilagsnummerrække, som fortsætter år efter år. I har også mulighed for at lade den fortløbende nummerering starte forfra hvert år, så jeres bilagsrække vil starte med 1-2013, 2-2013 osv. Alternativt kan der vælges manuel indtastning, hvor I selv skal indtaste bilagsnumre på alle bilag.

2.1 Vis kontingentbilag i regnskabet

I ForeningsAdministrator har kontingentbilag deres egen nummerrække, så I på den måde kan kende forskel på bilag, som I har oprettet i systemet, og bilag som er blevet oprettet automatisk af systemet i forbindelse med kontingentopkrævning. Alle kontingentbilag starter med ”K”.

Hvis du krydser af i denne indstilling, vil kontingentbilagene være synlige i regnskabet (det anbefaler vi), ellers vil de være skjulte.

2.2 Posteringsbeløb

Hvis I anvender dobbelt bogføring kan I i denne indstilling bestemme jer for, om I vil bogføre beløb som debet og kredit (dvs. i separate kolonner) eller om I vil indikere debet-beløb ved at skrive et positivt beløb og kreditbeløb som negative beløb (dvs. der vil kun være en enkelt kolonne).

3.0 Systemkassekladde

Med systemskassekladden vil ForeningsAdministrator oprette alle automatiske posteringer i en kassekladde, som I efterfølgende kan ændre og godkende. Hvis I ikke anvender systemskassekladden vil de automatiske posteringer blive bogført direkte.

4.0 Budget

Hvis I ønsker at anvende budget i jeres regnskab, kan du angive det her, hvor du også kan vælge, hvor specifikt jeres budget skal være: På månedsbasis, kvartalsvis, halvårligt eller for et helt år ad gangen.