Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Oversigt over brugere

Brugere

Opret alle de brugere i har brug for, og del arbejdet i foreningen. I kan oprete brugere og opsætte rettigheder, til de forskellige moduler, så nogle brugere fx kun kan se og ikke ændre i information. Giv adgang til bestyrelsen, kasserer, instruktører, revisor osv, så har alle friske informationer.
Alle har altid adgang Alle har altid adgang
Ubegrænset antal brugere Ubegrænset antal brugere
Individuelle rettigheder Individuelle rettigheder

Med flere brugere er det lettere at fordele administrations-arbejdet i foreningen, og da alt arbejde foregår online slipper i for at sende filer og dokumenter frem og tilbage.