Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemsforumlar med informationer

Medlemsdata

I ForeningsAdminisrator kan i holde styr på forskellige typer informationer. Det er normale informationer, som navn, adresse osv. Der er foreningsinformationer som medlemsnr. og indmeldelsesdato. Til sidst kan i selv definere op til 80 forskellige felter som i kan udfylde med det i ønsker.
Opret og opdater let data Opret og opdater let data
Personlige informationer Personlige informationer
Forenings informationer Forenings informationer
Op til 80 ekstra datafelter Op til 80 ekstra datafelter
Tilknyt filer Tilknyt filer
Kommentarer til medlem Kommentarer til medlem
Til- og afmeld hold Til- og afmeld hold
Udskriv informationer Udskriv informationer
Oversigt over opkrævninger Oversigt over opkrævninger
Importer fra excel Importer fra excel

Personlige informationer: I kan indtaste brugerens forskellige personlige informationer, heriblandt: navn, adresse, postnr. by, land, e-mail, telefon nr., mobil nr., fødselsdag og køn.

Forenings informationer: Det er også vigtigt at holde styr på bestemte informationer ift. foreningen. Disse informationer kan være: Medlemsnummer, medlemstype, indmeldelsesdato, udmeldelsesdato, tilmeldte hold og ydelser samt informationer vdr. kontingent.

Ekstra informationer: Mange foreninger holder styr på andre informationer om medlemmer, fx datoer for prøver, certifikater, ønsker, eller andet. I kan derfor lave op til 80 ekstra felter som i navngiver som i kan navngive som i ønsker, og det kan være forskellige typer (fx tekst, liste eller afkrydsningsboks).

Importer fra excel: Når i skal i gang med foreningsadministrator, kan i let importere alle jeres medlemmer og alle deres informationer. Det kan gøres ved at uploade en excel-fil med jeres medlemmer og udvælge de informationer der skal importeres.

Det er let at oprette og rette medlemmer, så i har overblik over de enkelte medlemmer og deres information.