Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Regnskabsoversigt

Regnskab

Regnskabsdelen er sammen med medlemslisten det centrale i det daglige ForeningsArbejde. Vores regnskab er optimeret regnskabsføring og bogholderi til foreninger, og filosofien er at det skal være så let og hurtigt som muligt.
Simpelt regnskab Simpelt regnskab
Dobbelt bogføring Dobbelt bogføring
Kassekladder Kassekladder
Regnskabsrapporter Regnskabsrapporter
Budgettering Budgettering
Overskuelig kontoplan Overskuelig kontoplan
Debitor/kreditor modul Debitor/kreditor modul
Valgfrit moms modul Valgfrit moms modul
Automatisk årsafslutnint Automatisk årsafslutnint

Regnskabet er ofte den sværeste aktivitet i foreningsadministrationen, og det kræver som regel at man har noget kendskab til regnskab i forvejen. Vi har forsøgt derfor lavet 2 variationer af vores regnskab, for at passe til flest mulige foreninger.

Simpelt regnskab: er til den lille forening der ikke har nogle specielle regnskabskrav, men blot skal holde styr på udgifter og indtægter samt hvad der står på bankkontoen. Der er ingen kassekladde eller aktiver/passiver. Denne opbygning gør det mere simpelt at lave regnskab, da indtægter kan bogføres automatisk når en opkrævning fx bliver betalt, og i kan oprette bilag på jeres udgifter. I er på denne måde hurtigt i gang, og det er let at forstå.

Dobbelt bogføring: kender i allerede lidt til regnskab, og har i større krav end blot at kunne se indtægter og udgifter, så anbefaler vi klart vores avancerede regnskab. Her kan i opsætte kontoplaner med resultat og balancekonti, bogføre via kassekladde og meget mere, som man forventer af et professionelt regnskabsprogram.

Automatiske posteringer: en af vores filosofier i regnskabet er at gøre det så let og automatiseret som muligt. Vi har derfor gjort postering af indtægter helt automatisk, ved at i kan opsætte automatiske posteringer. Disse posteringer er nogle systemet selv foretager når en opkrævning sendes ud til et medlem, eller bliver betalt. I kan definere posteringsregler for medlemstyper (alm. kontingent), hold og jeres forskellige ydelser, så de forskellige dele af opkrævnignerne havner på de korrekte konti, uden at i skal bogføre noget manuelt.

Regnskabsrapporter: begge regnskabstyper har massere af muligheder for udtræk fra regnskabet. Vi har mange typer rapporter og udtræk af rådata så i kan få præsentere jeres tal, eller hive de rå tal ud til revisor eller lign. Det er let og hurtigt at bruge, og i kan downloade alle rapporter som excel, pdf, csv og html. Automatiske posteringer Systemkassekladde Rapporter