Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering

Nyheder

Marts opdatering
Torsdag d. 2. Marts 2023

Der arbejdes pt. på et par større områder indenfor regnskabet, herunder godkendelsen som registreret regnskabssystem ved Erhvervsstyrelsen, men der har været tid til et par mindre opdateringer.

2-faktor login med SMS

For at gøre sikkerheden endnu bedre er det nu muligt at benytte 2-faktor login med koder på sms. Dvs i kan nu vælge om brugeren skal have en e-mail eller sms med sikkerhedskode.

SMS er generelt mere sikkert end e-mail, i det tilfælde at en hacker har adgang til e-mail kontoen og har fået nulstillet adgangskoden kan de ikke få adgang til systemet hvis sikkerhedskoden sendes på sms.

Muligheden er pt. kun for ForeningsAdministrator brugere, den vil komme på 2-faktor login på medlemsportalen senere, og den kræver at i angivet et mobilnr på jeres brugere.

I vælger SMS som 2-faktor login under Indstillinger - Brugere, hvor i også kan sætte mobil nr på jeres brugere. Bemærk at hvis i vælger SMS koder men en bruger ikke har mobil nr tilknyttet eller i ikke har flere SMS'er tilbage på jeres konto vil der blive sendt en e-mail i stedet.

Opdateringer til kontoplan

Der er tilføjet nye muligheder til konti på kontoplanen. Man kan nu vælge følgende:

Startår: I kan nu vælge specifikt hvilket regnskabsår en ny konto skal starte så det ikke indgår i regnskabsåret før i ønsker det.

Spærring: I kan nu sætte spærring på en konto hvis der ikke må bogføres på den. Det vil give fejlbesked hvis man forsøger at bogføre til kontoen og bruges som regel hvis man ved at man i perioder ikke bør benytte bestemte konti.

Udeluk fra budget: Det er nu muligt at vælge på en konto at den ikke skal bruges i budgettet så man har mulighed for at lave en budget opsætning kun med de konti som man faktisk har budget tal til.

Ovenstående muligheder aktiveres/vælges på hver konto individuelt når man opretter eller redigere en konto under Indstillinger - Kontoplan

Har i spørgsmål eller problemer ifm. de nye opdateringer, så tag endelig fat på supporten

Regnskabsprocedure og nyt om bogføringsloven
Tirsdag d. 21. Februar 2023

Der er her til morgen udgivet en opdatering til regnskabet. For foreninger og virksomheder med regnskabspligt er det påkrævet at man beskriver sine regnskabsprocedure og erhvervsstyrelsen har et standarddokument man kan udfylde.

Det dokument kan nu udfyldes direkte i ForeningsAdministrator under Regnskab - Procedure, hvis man benytter avanceret regnskab. Vi anbefaler at det er noget man får set på, både for at overholde kravet om at kunne dokumentere sine procedure, men også fordi det giver andre end kasseren et indblik i hvordan bogføringen i foreningen laves. Det vil også gøre det lettere for en ny kasserer at overtage og give andre i fx bestyrelsen bedre mulighed for at få indblik i bogføringen.

En stor del af beskrivelsen er hvilket regnskabssystem der bruges og hvordan materiale opbevares sikkert. Opbevarer i bilagsmateriale fysisk er det værd at beskrive men alle data der opbevares i ForeningsAdministrator står vi for at opbevare forsvarligt.

Om den nye bogføringslov

Ifm. den nye bogføringslov der bla. kræver at virksomheder og foreninger med regnskabspligt bogfører og opbevare alt regnskabsmateriale digitalt fra 2024, vil man også skulle bruge et godkendt regnskabsprogram. Udbydere af regnskabsprogrammer skal overholde en lang række krav og godkendes af erhvervsstyrelsen.

Der er udgivet en opdateret vejledning til leverandører d. 1. februar 2023 og vi er ved at arbejde den igennem for at sikre at vi kan leve op til de krav der er til regnskabssystemer og udbydere. Så snart vi er klar med opdateringer og dokumentation der er påkrævet vil vi indsende ansøgningen med henblik på at blive optaget som godkendt regnskabssystem.

Vi melder ud så snart vi ved mere omkring tidshorisonten for ansøgning og godkendelse.

MobilePay Subscription
Onsdag d. 1. Februar 2023

Vi er glade for at kunne meddele at vi i dag udgiver MobilePay Subscription modulet til ForeningsAdministrator. Det betyder, at det nu er nemmere end nogensinde før at få medlemmer til at tilmelde sig og betale for deres abonnementer.

Mobilepay Subscriptions er en løsning til abonnementsbetaling, hvor medlemmerne kan betale for deres abonnement ved hjælp af deres MobilePay app. Bemærk at det ud over modulet i ForeningsAdministrator kræver en aftale med MobilePay.

Prisen for at benytte modulet er 1000 kr pr. år, samt 0,5 kr pr. transaktion, prisen er inkl. moms. Der er lavet en guide til modulet, for at gøre det så nemt som muligt for jer at komme i gang. Den kan ses her.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt supporten på info@foreningsadministrator.dk

Vi håber, at dette nye modul vil gøre administrationen af foreningen endnu nemmere og effektiv.

Ny side på MedlemsPortalen til abonnementstilmelding

I samme omgang er der lavet en ny side på MedlemsPortalen der hedder "Betalingsabonnementer", hvis i aktivere siden kan man give medlemmer muligheder for at tilmelde sig de abonnementsløsninger man har tilknyttet. Det kan både være MobilePay Subscription, kreditkort abonnementer eller en betalingsservice aftale. Så bruger i en af disse løsninger kan i aktivere siden på medlemsportalen og sende links ud til den.

Se mere i guiden til MobilePay Subscription hvor det er beskrevet i kapitel 4.4.

Med venlig hilsen,
ForeningsAdministrator

Ny årsrapport og regnskabsafslutning
Fredag d. 6. Januar 2023

Godt nytår til alle brugere, vi håber i er kommet godt ind i det nye år. Vi lægger året ud med et par regnskabs opdateringer, hvor der er tilføjet et nyt punkt "årsrapport" under fanen regnskab. Det er en side der samler generering af årsrapport og afslutning af regnskabsåret. Herunder er de nye muligheder og ændringer ridset op.

Ny årsrapport

På den nye side med årsrapporten er det muligt at hente en ny årsrapport som indeholder flere informationer end den tidligere årsrapport under Rapporter. I den nye rapport er det muligt at tilføje ledelsespåtegnelse, ledelsesberetning, revisor erklæring samt noter.

Den nye årsrapport er udformet som en årsrapport til en mindre virksomhed som regel vil se ud, og i kan selv på siden indtaste de forskellige tekster og bestemme hvilke sektioner i vil bruge. Det er også muligt at lave forskellige tilpasninger ved at klikke på "tilpas årsrapport" i toppen af siden for at lave særlige udskrifter.

Bemærk at den tidligere årsrapport under Regnskab - Rapporter fortsat kan bruges uden de nye tilføjelser, og vi har derfor omdøbt den til Årsoversigt da den kan give et godt overblik men uden at være en rigtig årsrapport.

Luk regnskabsåret

Bruger man avanceret regnskab er det også på siden med årsrapporten at man fremadrettet skal lukke regnskabsåret. Det er ikke nødvendigt at gøre alle tekster til årsrapporten klar før man lukker regnskabsåret, det kan gøres efterfølgende.

Selve afslutningen forløber som normalt, årets resultat og balance saldo overføres til næste regnskabsår.

Se også gerne under hjælp på den nye Årsrapport side, hvor vi har lagt en guide med de punkter vi normalt vil anbefale man gennemgår når man skal afstemme og afslutte et regnskabsår.

Genåbning og efterposteringer

Det er nu muligt at genåbne et regnskabsår som er afsluttet, så man kan lave efterposteringer eller rettelser. Det sker nederst på den nye side til årsrapporten og det vil her fremgå hvem der har lukket og genåbnet regnskabsåret samt hvornår, for at dokumentere hvornår regnskabsåret er afsluttet og genåbnet.

Man kan fx bruge den nye mulighed til at lukke et regnskabsår så snart banken er afstemt i det gamle regnskabsår, så man kan få overført saldoen til det nye år. Når man så er klar til afstemninger og rettelser til det gamle regnskabsår kan man åbne det igen, lave rettelserne og afslutte året igen.

Bogfør saldo på medlem/debitor ved årsafslutning

Hidtil har systemet overført debitorkontoen saldo som en total sum ved årsafslutning. Det er nu muligt at vælge at få overført saldoen for hver enkelt medlem/debitor/kreditor enkeltvis ved årsafslutning. Det betyder at der vil blive lavet en status postering d. 1. dag i det nye regnskabsår for hvert medlem/debitor/kreditor med deres saldo op til den dag og det vil også være bogført på debitor kontoen så kontoens saldo er korrekt.

Den nye mulighed kan aktiveres under Indstillinger - Regnskabs indstillinger.

Vi håber at de nye muligheder bliver taget godt imod, og at det vil gøre bogføring og afslutning af regnskabsåret samt udarbejdelse af en årsrapport bedre og lettere.

Årsopkrævninger udsendt

D. 2. januar udsendte vi opkrævninger til alle aktive kunder og vi oplever en del der beder om at få skiftet e-mail adresse på kasseren fordi det er skiftet siden sidste år. Husk at i kan opdatere jeres oplysninger under Indstillinger - Generelle indstillinger.

Har i ikke modtaget en faktura så tjek om i har den korrekte e-mail angivet og se også under Indstillinger - Regninger, hvor opkrævningen også vil ligge.


Er der spørgsmål til de nye opdateringer, så tag fat på supporten.

Gode nytårshilsner
ForeningsAdministrator

Glædelig jul
Onsdag d. 21. December 2022

Kære bruger, du ønskes en glædelig jul af ForeningsAdministrator.

2022 er snart gået, og med det et år hvor tallene viser at vi er ved at have lagt Corona helt bag os, og vi ser de fleste foreninger tilbage i fuld aktivitet igen.

Vi ser frem mod 2023 som bringer en masse opdateringer, specielt ift. regnskab og den nye bogføringslov. Det meldes der mere ud om i det nye år.

Bemærk at supporten holder ferie fra d. 23/12 og frem til d. 2/1, og der vil derfor være længere svartider på e-mails i denne periode.

Husk at CFR indberetningen er åben, frem til 31/1, hvis i indberetter medlemstal til CFR.

God jul og godt nytår
ForeningsAdministrator

Vedhæft bilag bedre - regnskabsopdatering
Mandag d. 28. November 2022

Der er udgivet en opdatering til håndtering af bilagsdokumenter. Det har længe været muligt at vedhæfte dokumenter til bilag efter bilaget var oprettet. Men vedhæftningen af bilag er nu gjort endnu lettere, for at støtte op omkring de kommende regler vdr. digitalisering af alt bogføringsmateriale.

Følgende er tilføjet i opdateringen:

  • Ny sektion “Dokumenter” under fanen Regnskab, hvor man kan se alle filer tilføjet bilag, eller lagt op uden at være tildelt et bilag endnu.
  • Mulighed for at vedhæfte filer under netbank import.
  • Mulighed for at vedhæfte filer i kassekladde.

Med opdateringen bliver det lettere at lægge dokumenter op på forhånd i det nye dokument-modul, og derefter tilføje bilag direkte i netbank import eller kassekladde mens man bogføre.

Der arbejdes på yderligere værktøjer for at få bilags dokumenter ind i systemet endnu lettere.

Har i spørgsmål eller problemer ift. den nye opdatering, så skriv gerne til supporten

Arrangementsfiler og test-forening søges
Fredag d. 9. September 2022
Tilknyt filer til arrangementer

Der er i dag udgivet en opdatering der gør det muligt at tilknytte filer til et arrangement. Det kan være en præsentation, materiale der skal bruges ifm. arrangementet eller filer der skal deles på bagkant.

Filerne tilføjes under arrangementets medlemsportal opsætning, hvor det også er muligt at vælge hvem der skal kunne se filerne, fx kun medlemmer der er logget ind eller tilmeldt arrangementet, samt om filerne skal vises før, under eller efter arrangementet.

Vi søger en forening der ønsker at benytte MobilePay Subscriptions

Der er fundet en test-forening, og vi melder ud når der er nyt ift. MobilePay Subscriptions

Der vil i løbet af efteråret arbejdes på at kunne modtage betalinger via MobilePay subscriptions, en løsning hvor medlemmer kan oprette en betalingsaftale gennem MobilePay og beløb så kan trækkes automatisk.

Vi søger derfor en forening der ønsker at benytte MobilePay subscriptions, og som ønsker at gå i gang sidst på året, som vil være de første til at afprøve det nye modul.

MobilePay subscriptions kan godt køre sammen med andre betalingsmetoder, dvs den behøves ikke at stå alene, det kan kobles med både kreditkort, betalingsservice eller andet.

Kontakt gerne supporten hvis i har spørgsmål eller er interesseret i at hjælpe os med at teste den nye betalingsmulighed.