Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering
Medlemshåndtering

Betingelser for brug

Følgende er betingelser for brug af ForeningsAdministrator

§1: Programudvikler
a. Interactive Creations har udviklet og driver ForeningsAdministrator.dk. Det er Interactive Creations foreninger etablerer et kundeforhold til.
b. I det følgende benævnes den givne forening, der har købt abonnement på ForeningsAdministrator, som "kunden".

§2: Bestilling og betaling
a. Interactive Creations har ret til at annullere en bestilling, hvis denne ikke virker reel/seriøs. Ved annullering vil kortbetalingen ikke blive gennemført.
b. Prisen for ForeningsAdministrator er delt i to, et engangs beløb for oprettelse og en løbende pris for hosting. Begge beløb betales ved bestilling af programmet. Da prisen for hosting er løbende, betales der kun for den resterende del af året.
c. Der kan kun betales med Dankort eller Visa/Dankort.
d. Alle betalinger dækker et kalenderår.
e. Hvis kunden ønsker fortsat at bruge ForeningsAdministrator, skal der hvert år inden d. 15. januar betales for hosting det kommende år. Interactive Creations udsender en opkrævning med denne forefaldsdato.
f. Betaling for ForeningsAdministrator foregår med Dankort eller e-Dankort.

§3: Levering
a. Efter bestilling og betaling sender modtager kunden to e-mails fra ForeningsAdministrator.dk. Den første er en ordrebekræftelse og faktura til den oplyste kontaktperson. Den anden indeholder brugernavn og adgangskode til den af kunden oplyste administrator. Umiddelbart herefter kan administratoren logge ind på programmet gennem https://portal.foreningsadministrator.dk

§4: Returnering
a. Da der er tale om et immateriel produkt, er det ikke muligt at returnere varen efter køb.
b. Pengene refunderes ikke efter betalingen er gennemført.

§5: Fortrydelsesret
a. Der er ingen fortrydelsesret.
b. Der kan bestilles ekstra moduler via systemet. Der er ingen fortrydelsesret på sådanne bestillinger, uanset hvilken bruger i systemet bestillingen oprinder fra.

§6: Reklamation
a. ForeningsAdministrator leveres "as seen", og der kan ikke indgives reklamationer på systemet, såfremt systemet kører stabilt og regelmæssigt.

§7: Ved manglende betaling
a. Hvis ikke opkrævninger betales til tiden, lukkes der øjeblikkeligt for kundens adgang til ForeningsAdministrator og alle data i forbindelse hermed.
b. Ønsker kunden alligevel at få adgang til ForeningsAdministrator skal den manglende betaling blot betales, og det vil igen blive muligt for kunden at logge på programmet.
c. Hvis der skal udsendes en ny faktura, opkræves der et faktureringsbeløb på 100 kr.
d. Hvis opkrævningen ikke er betalt inden et år efter forfaldsdatoen slettes kundens konto og alle data i forbindelse med kundens konto.

§8: Opsigelse som følge af misbrug
a. Ved misbrug kan Interactive Creations lukke kundens konto og nægte dem adgang til programmet.
b. Følgende anses som misbrug:
i. Kopiering af materiale fra ForeningsAdministrator uden samtykke fra Interactive Creations.
ii. Udsendelse af e-mails til personer uden deres samtykke (spam).
iii. Udsendelse af opkrævninger til personer uden deres samtykke.
iv. Uploading eller udbredelse af ulovligt eller stærkt stødende materiale via ForeningsAdministrator.
v. Hvis kunden sender/henter overdrevne mængder data fra sin konto.
vi. Alle adgangskoder er personlige og må ikke udleveres til andre. Til gengæld kan kunden selv bestemme, hvor mange brugere der skal have adgang til deres ForeningsAdministrator.
vii. Kunden må bruge ForeningsAdministrator i det fulde omfang, de ønsker. Dvs. flerstrengede foreninger må gerne bruge det samme ForeningsAdministrator, hvis de ønsker det. Dog må der ikke oprettes brugere, som ikke er i direkte tilknytning til kunden. Direkte tilknytning betyder i denne sammenhæng, at alle brugere skal være medlem af den givne forening eller være i familie med et medlem.
c. I alvorlige tilfælde lukkes kundens konto øjeblikkeligt, hvorefter kunden vil blive gjort opmærksom på dette via mail. I mindre alvorlige tilfælde vil kunden først modtage en advarsel, så de kan udbedre misbruget.
d. Hvis kundens konto er blevet lukket grundet misbrug eller manglende betaling, kan rådata (medlemsdata, regnskab og kontingentoversigt) blive udleveret for et administrationsgebyr på 300 kr.

§9: Opsigelse fra kundens side
a. Under "indstillinger" i programmet kan kunden opsige sit abonnement på ForeningsAdministrator. Herefter vil den af kunden oplyste kontaktperson modtage en mail med et link, som skal bekræfte at de faktisk vil opsige deres abonnement.
b. Opsigelse skal ske med en måneds varsel. Da der ikke refunderes penge, og da kunden betaler for et kalenderår ad gangen, skal opsigelse ske senest d. 24. november i hvert år.

§10: Opsigelse fra Interactive Creations' side
a. Hvis Interactive Creations er tvunget til at opsige en konto af andre grunde end misbrug, vil det ske med tre måneders varsel pr. mail til den af kunden oplyste kontaktperson.
b. Andre grunde end misbrug kunne f.eks. være konkurs.

§11: Kundens ansvar
a. Kunden er selv ansvarlig for at tjekke, at alle foreningens data er korrekte. Det være sig adresser, beløb for opkrævninger, betalings-datoer eller anden indhold indtastet af brugere eller genereret af ForeningsAdministrator. Interactive Creations bærer intet ansvar for forkerte data.
b. Kunden bærer selv ansvaret for alle handlinger udført at brugere af systemet. Den af kunden udvalgte administrator har adgang til hele systemet og bestemmer suverænt, hvilke brugere, der har adgang til hvad. Interactive Creations tager ikke ansvar for handlinger foretaget af brugere af systemet. Det gælder også, hvis en brugers login-informationer bliver stjålet, og uvedkommende får adgang til systemet.

§12: Generelt
a. Kunden er forpligtet til at oplyse om ændringer i adresse, mailadresse, telefonnummer osv. til kontaktpersonen.
b. Det er ikke tilladt at kopiere websider eller ideer fra ForeningsAdministrator uden skriftligt samtykke fra Interactive Creations.
c. Interactive Creations forbeholder sig ret til at ændre i forretningsbetingelser med tre måneders varsel.
d. Interactive Creations forbeholder sig ret til at ændre priser med tre måneders varsel inden næste abonnements-periode
e. I tilfælde hvor kunden skal have uforholdsvist meget support, kan Interactive Creations opkræve et ekstra administrationsgebyr. Kunden vil naturligvis få dette at vide, før det bliver aktuelt, og vi bestræber os naturligvis på, altid at gøre det så billigt som muligt for kunden.

§13: Interactive Creations ansvar
a. Interactive Creations har intet ansvar for evt. mistet data. Hver dag tages der flere backups af systemet, og sandsynligheden for at data går tabt er utrolig lille, men skulle det ved et utroligt tilfælde alligevel ske, bærer Interactive Creations intet ansvar.
b. Interactive Creations bærer ligeledes intet ansvar for problemer ved kunden selv eller for problemer andre steder end ved vores eget materiel og selve programmet (det kunne være i tilfælde af nationale strømafbrydelser, globale virusangreb eller lign.).
c. Interactive Creations forsøger på alle måder at sikre, at kunden altid har adgang til ForeningsAdministrator, men skulle der forekomme tidspunkter, hvor dette ikke er muligt, bærer Interactive Creations intet ansvar. Vi vil naturligvis informere vores kunder, hvis sådanne tilfælde skulle opstå, samt arbejde på hurtigst muligt at løse problemet.
d. Interactive Creations forsøger at levere den bedst mulige support. Vi vil primært være at kontakte pr. mail, hvor vi hurtigst muligt vil skabe en dialog med kunden. Enkelte gange om ugen, vil Interactive Creations have telefontid, og i den resterende tid vil det være muligt at lægge en besked på firmaets telefonsvarer. På den måde kan kunden altid komme i kontakt med Interactive Creations.
e. Interactive Creations bærer intet ansvar for hverken kvalitet eller stabilitet af 3. parts løsninger. Det være sig f.eks. Betalingsservice, kortlæsere, fejl på girokort eller lign.

§14: Håndtering af fortrolige oplysninger
a. Data i ForeningsAdministrator krypteres altid, når det sendes over internettet.
b. Af sikkerhedsårsager gemmer vi ingen dankort-oplysninger i vores systemer.
c. Ingen oplysninger om kunder eller kunders data videregives til 3. part.
d. Interactive Creations har ikke adgang til data på en kundes konti, ud over generelle oplysninger omkring kontoen og dens brugere, med mindre kunden ønsker det.
e. Cookies skal være slået til for at bruge ForeningsAdministrator. Disse cookies vil ikke indeholde personfølsomme oplysninger eller anden data fra ForeningsAdministrator.
f. I tilfælde af en kunde har brug for indgående support, har Interactive Creations mulighed for at tilgå kundens konto i ForeningsAdministrator for selv at rette eventuelle fejl. Interactive Creations behøver ikke oplyse kunden om dette, men må kun tilgå kundens konto efter kunden har henvendt sig med et specifikt problem, og kun de dele af kontoen, som er relevante for det specifikke problem, må tilgås af Interactive Creations. Interactive Creations må ikke gemme eller videregive data, som en sådan support måtte afsløre.

§15: Køb og afsendelse af SMS
a. Alle kunder i ForeningsAdministrator har en SMS konto, hvorpå der står et antal SMS beskeder.
b. Ved oprettelse vil kunden have 10 SMS beskeder til rådighed til at teste med.
c. Der kan maksimalt sendes det antal beskeder, som der står på kundens konto.
d. For at indsætte SMS beskeder på kundens konto skal kunden købe SMS-pakker via systemet. Købet af disse pakker følger de generelle købs- og leveringsbetingelser som resten af systemet.
e. Såfremt SMS beskederne godtages af vores SMS udbyder, anses SMS beskeder som sendte, og de trækkes fra foreningens konto.
f. ForeningsAdministrator påtager sig intet ansvar for fejl eller ikke-leverede beskeder efter afsendelsen.
g. ForeningsAdministrator kan ikke holdes ansvarlig for fejl-sendte beskeder.
h. SMS beskederne må ikke misbruges til at chikanere eller kontakte folk, der ikke ønsker dette. Overholdes dette ikke, og vi bliver gjort opmærksom herpå, vil det i værste tilfælde føre til nedlukning af kundens ForeningsAdministrator-konto.

§16: Kontakt til kunden i forbindelse med support og driftsmeddelelser
a. Ved at acceptere indeværende betingelser giver kunden Interactive Creations ret til at kontakte dem via mail, telefon eller brev i forbindelse med support, vigtige driftsmeddeleser og andet, der har direkte relation til kundens brug af ForeningsAdministrator. Kontakten må ikke have salg som hensigt, men kun omhandle hjælp til brug af kundens allerede købte produkter. Kunden kan til hver en tid frabede sig fremtidige henvendelser.

§17: I tilfælde af tvister
a. I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Odense i Danmark som værneting.